Indiqueu l'adreça de correu que voleu donar de baixa

Baixa del butlletí de Stonberg, realitzada!